Додатковi платнi послуги

Перелік та вартість додаткових платних послуг, які надає Наукова бібліотека НФаУ (Наказ НФаУ № 574 від 25 грудня 2021 р.)

 1. Складення бiблiографiчних спискiв для курсових, дипломних i наукових робiт, каталогiв для особистих бiблiотек, бiблiотек пiдприємств, установ та органiзацiй за 1 опис:
 • українською мовою – 7,40 грн. (в т.ч. ПДВ 1,23 грн.);
 • iноземною мовою – 10,50 грн. (в т.ч. ПДВ 1,75 грн.);
 1. Пiдготовка фактографiчних, аналiтичних i бiблiографiчних довiдок за 1 опис:
 • українсъкою мовою – 7,50 грн. (в т.ч. ПДВ 1,25 грн.);
 • iноземною мовою – 9,50 грн. (в т.ч. ПДВ 1,58 грн.);
 1. Надання доступу до бiблiотечних фондiв для осiб, якi не працюють i не навчаються в НФаУ:
 • користування  протягом мiсяця – 95,00 грн. (в т.ч. ПДВ 15,83 грн.)
 • користування протягом пiвроку – 265,00 грн. (в т.ч. ПДВ 44,17 грн.)
 • користування протягом року – 470,00 грн. (в т.ч. ПДВ 78,33 грн.)
 • одноразове користування – 33,00 грн. (в т.ч. ПДВ 5,50 грн.)
 1. Сканування iнформацiї:
 • без розпiзнання 1 сторiнки тексту 3,20 грн. (в т.ч. ПДВ 0,53 грн.)
 1. Друкування на принтерi 1 сторiнки форматy А-4 – 1,50 грн. (в т.ч. ПДВ 0,25 грн.)
 2. Ксерокопiювання 1 сторiнки формату А-4 – 1,50 грн. (в т.ч. ПДВ 0,25 грн.).