Додатковi платнi послуги

Перелік та вартість додаткових платних послуг, які надає Наукова бібліотека НФаУ (Наказ НФаУ № 294 від 29 грудня  2023 р.)

Складення бiблiографiчних спискiв для кваліфікаційних i наукових робiт, каталогiв для особистих бiблiотек, бiблiотек пiдприємств, установ та органiзацiй за 1 опис:

  • українською мовою – 9,00 грн. (в т.ч. ПДВ 1,50 грн.);
  • iноземною мовою – 12,50 грн. (в т.ч. ПДВ 2,08 грн.).