Додатковi платнi послуги

Перелік та вартість додаткових платних послуг, які надає Наукова бібліотека НФаУ (Наказ НФаУ № 30 від 25 січня 2021 р.)

 1. Складення бiблiографiчних спискiв для курсових, дипломних i наукових робiт, каталогiв для особистих бiблiотек, бiблiотек пiдприємств, установ та органiзацiй за 1 опис:
 • українською мовою – 6,20 грн. (в т.ч. ПДВ 1,03 грн.);
 • iноземною мовою – 9,60 грн. (в т.ч. ПДВ 1,60 грн.);
 1. Пiдготовка фактографiчних, аналiтичних i бiблiографiчних довiдок за 10 найменувань:
 • українсъкою мовою – 62,50 грн. (в т.ч. ПДВ |0,42 грн.);
 • iноземною мовою – 86,20 грн. (в т.ч. ПДВ 14,37 грн.);
 1. Надання доступу до бiблiотечних фондiв для осiб, якi не працюють i не навчаються в НФаУ:
 • користування  протягом мiсяця – 80,40 грн. (в т.ч. ПДВ 3,40 грн.)
 • користування протягом пiвроку – 239,50 грн. (в т.ч. ПДВ З9,92 грн.)
 • користування протягом року – 431,10 грн. (в т.ч. ПДВ 71,85 грн.)
 • одноразове користування – 26,80 грн. (в т.ч. ПДВ 4,47 грн.)
 1. Сканування iнформацiї:
 • без розпiзнання 1 сторiнки тексту 2,60 грн. (в т.ч. ПДВ 0,43 грн.)
 1. Друкування на принтерi 1 сторiнки форматy А-4 – 1,20 грн. (в т.ч. ПДВ 0,20 грн.)
 2. Ксерокопiювання 1 сторiнки формату А-4 – 1,20 грн. (в т.ч. ПДВ 0,20 грн.).