Бактеріоцини грамнегативних бактерій [Текст] : [монографія] / О. І. Балко [та ін.] ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. – Київ : Наук. думка, 2020. – 240 с. : рис., табл. + 8 л. іл. – (Проєкт “Наукова книга”). – Тит. л., анатоція та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 221-233.

У монографії наведено сучасні дані щодо генетичної організації, молекулярної стуктури і механізмів дії як широко досліджених, так і маловідомих бактеріоцинів грамнегативних бактерій. Особливу увагу приділено можливій взаємодії бактеріоциногенії з природною формою існування мікроорганізмів – біоплівкою. Викладено результати досліджень, спрямованих на підвищення інтенсивності синтезу, виділення та очищення бактеріоцинів. Окремі розділи монографії присвячено перспективі практичного застосування бактеріоцинів у різних галузях народного господарства, необхідним для цього методам їх отримання та дослідження.

Для мікробіологів, біотехнологів, ветеринарів, лікарів, а також студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів біологічного, сільльськогосподарського та медичного профілю.