Таможанська, Ганна Валеріївна

Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункції внутрішніх органів : навчально-метод. посібник для здобувачів вищої освіти [першого (бакалаврського) рівня зі спец. 227 “Фізична терапія, ерготерапія” освітньо-проф. програми “Фізична терапія”] / Г. В. Таможанська, О. М. Мятига ; НФаУ. – Харків : НФаУ, 2021. – 104 с.