Медична та фізична терапія при бойових ушкодженнях кінцівок на етапах відновного лікування. / Б.А. Пустовойт, С.А. Калмиков, Ю.С. Калмикова та ін. – X.: ТОВ «Планета-прінт», 2019. – 304 с.

У монографії визначено особливості сучасної балістики; механогенез і патогенез вогнепальних поранень кінцівок, вибухової травми та мінно-вибухового поранення; розкрито основні підходи до до­лікарської, кваліфікованої та спеціалізованої хірургічної допомоги пораненим, анатомо-топографічні особливості м’язового апарату верхньої та нижньої кінцівки; особливості застосування фізичної тера­пії при поліструктурних ушкодженнях кінцівок. Надані методи оцінки ефективності застосування про­грам фізичної терапії. Матеріали підготовлені на підставі вивчення літературних джерел та особистих досліджень. Монографія розрахована на фахівців з фізичної терапії, лікувальної фізичної культури, ортопедії та травматології, медичних працівників, які приймають участь в операції об’єднаних сил та студентів закладів вищої освіти, спеціалізації «Фізична терапія», «Травматологія та ортопедія».