Соціальна фармація: підручник для здобувачів вищої освіти / А. А. Котвіцька, А. В. Волкова, І. В. Кубарєва та ін.; за ред. А. А. Котвіцької. — X. : НФаУ, 2021. — 264 с.

У підручнику викладено матеріал з теоретичних основ соціальної фар­мації як міждисциплінарної та міжгалузевої науки про соціальні відносини в межах фармацевтичної діяльності в ринкових умовах. Висвітлено питан­ня забезпечення населення лікарськими засобами в Україні та за кордоном, соціальні й економічні питання провадження фармацевтичної діяльності та організації фармацевтичного забезпечення населення на макро- і мікро-економічному рівнях, а також соціально-економічних механізмів забезпе­чення доступності фармацевтичної допомоги населенню.

Матеріал підручника може бути використаний здобувачами вищої осві­ти для підготовки до практичних занять та для самостійної роботи під час вивчення дисципліни «Соціальна фармація».

Підручник призначено для здобувачів вищої освіти фармацевтичних та медичних ЗВО, викладачів, працівників практичної фармації та організа­торів охорони здоров’я.