ДОСЛІДНИКУ

НАУКОМЕТРІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВЧЕНИХ НФаУ

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ

ПУБЛІКАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ і СПИСКІВ ЛІТЕРАТУРИ