ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ і СПИСКІВ ЛІТЕРАТУРИ

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі : О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 117 с.

Приклади оформлення бібліографічного опису документів до навчально-методичних видань (відповідно до ДСТУ 7.1_2006).

Відкритий доступ до наукових цитувань : практичний посібник [препринт] / С. Назаровець, Т. Борисова. – Київ : ДНТБ України, 2019. – 33 с.