СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ

ORCID

Інструкція з реєстраціїї профілю дослідника в ORCID

ORCID – складова рейтингу вченого

Як зареєструватися в ORCID та редагувати свій профіль

  • WEB OF SCIENCE

Інструкція зі створення ідентифікатора ResearcherID та PUBLONS

Як зареєструватися на ResearchGate та додати своє дослідження

 

  • Scopus

Метрики Scopus

Інструкція з коригування авторського профілю в Scopus

Як додати відсутній документ до Scopus

 

  • Google Scholar

Інструкція зі створення профілю автора в Google Scholar

Реєстрація авторського профілю в Google Scholar

Як додати статті до профілю на Google Scholar