Науково-практичний семінар «Культура цитування та запобігання випадків академічного плагіату» (24.04.2018)

24 квітня 2018 р. в Науковій бібліотеці НФаУ для здобувачів вищої освіти та викладачів відбувся науково-практичний семінар “Культура цитування та запобігання випадків академічного плагіату”. Директор Наукової бібліотеки, к. соц. комунікацій Н. Б. Гавриш виступила з лекцією, під час якої висвітлила питання академічної доброчесності, плагіату як виду академічного шахрайства. Особлива увага приділилася правилам оформлення посилань на цитовані джерела згідно Національного стандарту України та міжнародних стилів цитування.