Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Електронні підручники

Автореферати дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Автореферати дисертацій(Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського)

Праці вчених НФаУ

Бази даних у відкритому доступі

Періодичні видання


Перелік наукових фахових видань України

РЕЄСТР наукових фахових видань України (за галузями знань)

Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Українські журнали відкритого доступу

Зарубіжні журнали відкритого доступу

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Інформаційна культура

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Провідні медичні та Фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2019 рік

Події 2019 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаІсторія НБ НФаУ


Історія фармацевтичної освіти на Харківщині розпочалась в стінах Імператорського Харківського університету, заснованого в 1805р. за ініціативи В.Н. Каразіна, в якому на медичному факультеті була організована перша фармацевтична лабораторія, в якій студенти отримували свої знання з фармації. Важливе значення в розвитку фармацевтичної науки відіграло «Товариство наукової медицини і гігієни», створене в 1893 році, членами якого були М.О. Валяшко, М.П. Красовський, А.Д. Розенфельд.

10 вересня 1921 року за ініціативи цих видатних науковців та фармацевтичної громадськості Харкова постановою Наркомату охорони здоров'я та Головнауки України було відкрито Харківський хіміко-фармацевтичний інститут (ХХФІ) - перший та єдиний в Україні. Під керівництвом першого ректора Валяшка Миколи Овксентійовича була розроблена структура вузу, підготовлена програма навчання майбутніх провізорів, прийнято рішення про створення бібліотеки ХХФІ, вкрай необхідної для початку навчального процесу.

Першими працівниками бібліотеки ХХФІ були Айзенштак А.М. та Горелик Г.А., які доклали багато зусиль в організацію бібліотечних фондів ХХФІ. Великий внесок в розвиток бібліотеки зробили викладачі кафедр, вчені, студенти новоствореного інституту, а також фундаментальна університетська бібліотека. Першими галузевими виданнями фонду стали підручники «Технологія лікарських форм та галенових препаратів» С.Г. Ковальова, «Основи лікарської рецептури» В.І. Сили, «Навчальне керівництво з технології лікарських форм для фармацевтичних вузів» С.Ф. Шубіна, «Фармацевтические препараты и яды» А. Майергофера та періодичні видання «Фармацевтичний журнал» (з 1928 р.), «Химико-фармацевтический журнал» (з 1929 р.), «Журнал химической промышленности» (з 1930 р.). В 1924 році М.О. Валяшко бере участь у виданні Державної Фармакопеї, яка до теперішнього часу займає одне з почесних місць в бібліотечному фонді вузу.

З 1934 по 1950 р. бібліотеку очолює Кац Євгенія Давидівна.

В цей період за ХФІ закріпляють приміщення по вул. Мельникова, 12, в яких розмістились лабораторії, аудиторії і бібліотека. В 1935 році близько 500 студентів здобуває професію провізора, стабілізується професорсько- викладацький склад, удосконалюються навчальні плани і методи викладання, віддається перевага самостійній роботі студентів. Все це сприяє збільшенню кількості читачів, відвідувань бібліотеки, книговидачі.

В цей період створюється довідковий апарат - алфавітний та систематичний каталоги.

Напередодні Другої світової війни фонд навчальної та наукової літератури складав 24000 томів. Але, нажаль, окупація фашистами Харкова під час Великої Вітчизняної війни завдала значних втрат бібліотеці ХФІ. І тільки завдяки зусиллям професора М.П. Красовського вдалось зберегти значну частину бібліотечного фонду, в якому було зібрано унікальну спеціальну наукову літературу, і частково врятувати студентську бібліотеку з основних навчальних дисциплін.

Є.Д. Кац доклала багато зусиль по відновленню фонду та організації роботи бібліотеки у важкі повоєнні роки.

З 1950 до 1961 р. посаду завідуючої бібліотеки займала Данилова Фекла Петрівна.

В 50-ті роки колективом бібліотеки розпочато організацію предметного каталогу: аналітично розписувались всі профільні збірники та журнальні статті, а з фармації та фармакогнозії були розписані всі наявні в бібліотечному фонді документи. В 1958 р. бібліотека отримала нове приміщення за адресою пл. Повстання, 17 відкрився читальний зал на 40 місць. В 1959 р. для викладачів та студентів впроваджено нову послугу - Міжбібліотечний абонемент, що дало змогу користувачам отримати необхідну літературу з фондів інших бібліотек.

З 1961 до 1970 p. бібліотекою ХФІ завідувала Коваленко Ольга Василівна.

В 1961 році бібліотека переїздить в корпус по вул. Пушкінській, 53. В цей час бібліотека випускає бюлетені нових надходжень, списки рекомендованої літератури. Для студентів та викладачів організовуються книжкові виставки, читацькі конференції, диспути. В 1965 році в інституті розпочинається підготовка спеціалістів фармації для зарубіжних країн, що вимагало від бібліотеки більш якісного інформаційного забезпечення і формування книжкового фонду.

З 1970 по 2004 р. посаду директора бібліотеки НФаУ займала Вікторія Миколаївна Щепінова.

Це період інтенсивного розвитку бібліотеки і час позитивних змін в структурі бібліотеки - створюються відділ комплектування та наукової обробки літератури, відділ обслуговування, довідково-бібліографічний відділ, пізніше - відділ книгозберігання.

На початку 70-х фонд бібліотеки нараховував 89000 примірників та за короткий період він зростає в п'ять разів. Проводиться активна робота з вдосконалення довідково-пошукового апарату бібліотеки, створюються каталоги на підсобні фонди, допоміжні картотеки. 3 1971 року бібліографи починають випуск бібліографічних збірників «Библиография печатных работ и авторских свидетельств сотрудников Харьковского государственного Фармацевтического института».

В 1991 р. Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) отримав статус акредитованого на союзному рівні, а в 1992 р. ХФІ реорганізовано в Українську фармацевтичну академію (УкрФА).

Крім підготовки студентів на денному, вечірньому та заочному відділенні ХФІ став базою для підвищення кваліфікації провізорів і тому для обслуговування всіх категорій читачів вже було недостатньо існуючих бібліотечних приміщень. В 1993 році бібліотека переїздить в нове приміщення технологічного корпусу Української фармацевтичної академії (вул. Блюхера, 4) площею 500 кв.м. Час вимагав оновлення і змін в структурі бібліотеки. Було створено відділи іноземної літератури, навчальної літератури та з'явився художній абонемент з відкритим доступом.

В 1994 році до бібліотеки академії приєдналася бібліотека фармацевтичного технікуму. У цьому ж році бібліотеці присвоїли 2 категорію. Перехід вузу на новий рівень освіти, якісно організована самостійна робота студентів перетворюють бібліотеку на активного учасника навчального процесу

Сучасну інформаційну інфраструктуру бібліотеки визначає поступове впровадження новітніх технологій, розпочате в 1995 році, коли в бібліотеці з'явився перший ПК. В 1997 році бібліотека отримала від Міжнародного фонду «Відродження» грант - $1500 на передплату валютних журналів, а в 1999 році - два гранти на суму $ 14000 від фонду «Відродження» та від Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт), що дало можливість придбати необхідну комп'ютерну техніку та чотири ліцензії на програмне забезпечення «Libermedia»; підключити бібліотеку Української фармацевтичної академії до інформаційної служби «LINK» (безкоштовний доступ до періодичних видань видавництва Springer (Німеччина).

В 1999 р. розпочинається створення електронного каталогу, електронної картотеки «Книгозабезпечення навчального процесу», використовується Internet.

Українській фармацевтичній академії Наказом Президента України Л.Д. Кучми від 6 вересня 1999 року був присвоєний статус Національної, а в 2002 році академія стає Національним фармацевтичним університетом.

З 2003 року розпочав роботу зал електронної інформації для студентів та викладачів НФаУ, відкрито навчальний абонемент №2 для обслуговування студентів 1 -2 курсів.

З 2004 року бібліотеку НФаУ очолює Гавриш Наталія Борисівна.

Бібліотека піднімається на новий рівень розвитку і перетворюється на сучасний інформаційний центр.

Бібліотека НФаУ стає членом Асоціації «Інформатіо-консорціум» і передплачує доступ до зарубіжних повнотекстових електронних баз даних компанії «EBSCO» в режимі on-line. З 2005 р. розпочато формування фонду електронної бібліотеки, який інтенсивно поповнюється новими ресурсами; електронний каталог стає доступним через Internet.

З 2006 р. розпочав роботу відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення. В 2008 році створено веб-сайт бібліотеки НФаУ, з його сторінок стали доступні додаткові бібліотечні сервіси: електронний каталог, віртуальна довідкова служба, електронна доставка документів, віртуальні тематичні виставки та ін.

В 2011 р. НБ НФаУ відсвяткувала свій 90-річний ювілей. З цієї нагоди в травні була проведена міжнародна науково-практична конференція «Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної, фармацевтичної галузі України: традиційні та інноваційні шляхи розвитку».

Стрімкий розвиток ІКТ вимагає постійного вдосконалення та розвитку бібліотечних технологій. Це призвело до того, що у вересні 2011 р. бібліотека перейшла з АБІС Libermedia на АБІС ІРБІС. Нова автоматизована система вирішила основну проблему бібліотеки – забезпечення всіх співробітників бібліотеки автоматизованими робочими місцями, що дало змогу продовжити роботу над поповненням електронного каталогу бібліотеки університету на більш якісному рівні.

У 2011 р. було створено Електронний архів НФаУ (eaNUPh). Основною метою eaNUPh є накопичення, зберігання та забезпечення  постійного та надійного доступу до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету. Електронний архів організований на платформі DSpace, пакету вільного, відкритого програмного забезпечення для створенна університетського репозиторію.

У січні 2012 р. згідно з рішенням Вченої ради (02.12.2011 р.) та наказом ректора університету № 736-к від 07.12.2011 р. бібліотека перейменована у Наукову бібліотеку.

Протягом 2012 року проводилась активна робота по наповненню та налагодженню якісної роботи Електронного архіву НФаУ (eaNUPh).

З початку року активно запрацював літературно-естетичний клуб “Гармонія”. Мета клубу — дати можливість людям будь-якого віку пізнавально провести дозвілля, залучатися до мистецтва, розширити кругозір, познайомитися з цікавими людьми. Членами клубу є викладачі університету, працівники ботанічного саду, бібліотекарі, студенти та ін.

У жовтні 2013 року Науковою бібліотекою Національного фармацевтичного університету проведена науково-практична інтернет-конференція «Університетська бібліотека та інформаційні сервіси для науки та освіти». Метою конференції стало обговорення проблем та перспектив розвитку інформаційного забезпечення науки та освіти бібліотеками України.

У 2013 р. вийшли з друку 4 та 5 частина бібліографічного посібника «Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету», в якому відображені наукові праці співробітників університету за 2005-2010 рр.

Новим напрямком бібліографічної діяльності НБ НФаУ в 2013 р. стало створення електронного повнотекстового біобібліографічного посібника, який був приурочений ювілею колишнього ректора університету Сало Д. П. : «До 90-річчя від дня народження Д. П. Сало».

Покращується матеріально-технічна база бібліотеки, створюються комфортні умови для самостійної роботи студентів в нових читальних залах електронних інформаційних ресурсів та на абонементах.

У 2014 році за участю Наукової бібліотеки була розроблена та прийнята «Програма забезпечення навчальних дисциплін навчально-методичним комплексом», згідно якої розпочата активна робота по комплектуванню бібліотечного фонду. Станом на 1.01.2014 року загальний фонд Наукової бібліотеки НФаУ становив 569239 примірників.

Колективом бібліотеки було створено біобібліографічний покажчик «Крізь тернії до зірок. До 85-річчя з дня народження та 65-річчя науково-педагогічної й громадянської діяльності І. М. Перцева» – доктора фармацевтичних наук, професора заслуженого працівника охорони здоров’я України, заслуженого професора НФаУ. Покажчик включає в себе біографічні відомості та список наукових робіт вченого.

2015 рік для Наукової бібліотеки, як і для всіх структурних підрозділів Національного фармацевтичного університету, став знаковим. НФаУ успішно пройшов заключний етап сертифікаційного аудиту Системи управління якістю (СУЯ) в міжнародній системі сертифікації DQS, метою якого було встановлення відповідності вимогам стандарту ISO 9001:2008. З метою підвищення якості задоволення інформаційних потреб студентів, викладачів і науковців шляхом організації та надання доступу до світових інформаційних ресурсів і ресурсів власної генерації на засадах відкритості, оперативності та комфортності, розроблено документовану процедуру «Забезпечення діяльності бібліотечного фонду». Діяльність колективу було спрямовано на виконання цілей та реалізацію політики у сфері якості НФаУ.

2016 р – для бібліотеки НФаУ – ювілейний. Вона відсвяткувала своє 95 – річчя. До цієї знаменної дати було приурочене відкриття нового електронного читального залу, загальною площею – 97,2 кв. м. який налічує 60 посадових місць і оснащених 53 новими комп’ютерами. Відкриття даного залу в стінах Наукової бібліотеки НФаУ надало можливості досягнення нового рівня послуг, що відповідають потребам сучасних користувачів на засадах комфортності, оперативності та інформативності. Подарунком для НБ НФаУ було нове приміщення для книгосховища загальною площею – 158 кв. м., яке вміщує фонд понад 200 тис. видань.

Плідною була робота у напрямку наукової роботи – підготовка бібліографічних та біобібліографічних покажчиків. Серед них біобібліграфічні покажчики: «Посилкіна Ольга Вікторівна: до 60-річчя з дня народження та 30-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності» та «Левітін Євген Якович: до 65-річчя з дня народження». Бібліографічні посібники «Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету» 6 та 7 частина, в якому відображені наукові праці співробітників університету за 2011-2014 рр.

У 2017 році співробітники НБ НФаУ брали активну участь у конференціях та науково-практичних заходах з питань розвитку та впровадження інноваційних технологій в галузі бібліотечної справи.

Директор бібліотеки підвищувала кваліфікацію в навчально-науковому інституті магістерської підготовки та післядипломної освіти за програмою «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: e-Tutor».

З метою підвищення кваліфікації співробітники Наукової бібліотеки НФаУ Хівренко В. В. та Лазоренко І. М. взяли участь у дистанційному курсі «Електронна бібліографія».

Співробітники Науменко О. М., Щетініна І. А. та Дзюба Г. В. пройшли курси підвищення кваліфікації з особливостей впровадження УДК на базі Харківської державної академії культури та отримали свідоцтва.

У 2017 році співробітники бібліотеки брали участь у щорічному конкурсі «Бібліотекар року – 2017 Харківського зонального методичного об'єднання бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації». Дипломом «Бібліотекар року 2017» ‑ за вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи було нагороджено Хівренко Вікторію Вікторівну, завідувача інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки НФаУ. Також дипломи конкурсу «Бібліотекар року 2017» отримали у номінаціях:

за морально-етичне виховання студентської молоді – Українська Світлана Миколаївна, завідувач сектору культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету;

за кращий біобібліографічний покажчик – Хівренко Вікторія Вікторівна - завідувач інформаційно-бібліографічного відділу та Лазоренко Інна Миколаївна, завідувач сектору інформаційно-бібліографічного обслуговування Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету.