Швесткова Ольга, Свєцена Катержина та кол. Ерготерапія: Підручник. Київ, Чеський центр у Києві, 2019. – 280 с.

Цей підручник призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Ерготерапія» на 1-му медичному факультеті Карлового університету. Підручник містить основну інформацію не лише щодо напряму «Ерготерапія» в контексті медичної сфери, але й стосовно галузі реабілітаціїу медицині, зокрема соціальної, педагогічно-освітньої та трудової реабілітації, а також короткий огляд чинного законодавства у сфері реабілітації. У виданні особлива увага приділяється ерготерапевтичному функціональному оцінюванню, оцінюванню та втручанню при обмеженні життєдіяльності (інвалідності) різного типу, наприклад, у пацієнтів з функціональними порушеннями верхніх кінцівок, у пацієнтів з психосоціальними порушеннями, у пацієнтів з порушенням когнітивних функцій.