Григус І. М. Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи: навч. посіб. / І. М. Григус. – 2-ге вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 170 с.