Швесткова Ольга, Сладкова Петра та кол. Фізична терапія: Підручник. Київ, Чеський центр у Києві, 2019. – 272 с

Цей підручник призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на­пряму підготовки «Фізична терапія» на 1-му медичному факультеті Карлового університету. Підручник є результатом діяльності колективу лікарів, фізичних терапевтів й ерготерапевтів, які забезпечують проведення теоретичного та практичного навчання за спеціальністю. Під­ручник складається з трьох частин: загальної, спеціальної й частини, яка присвячена науці та дослідженням у царині фізичної терапії та реабілітації.