Присяжнюк С. І. Фізичне виховання: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. І. Присяжнюк ; Нац. аграрний ун-т. – К. : Центр учб. л-ри, 2018. – 504 с. : табл. – Загол. обкл. : Фізичне виховання. Теоретичний розділ. – Бібліогр.: с. 469-473.