Фізіотерапія [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Я.-Р. М. Федорів [та ін.] ; за ред. проф. Я.-Р. М. Федоріва ; Львівський нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, ТзОВ “Львівський мед. ін-т”. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 560 с.