Основи фізичного виховання людей різного віку: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. О. Литовченко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2019. – 224 с.