Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : [підруч. для студ. I рівня вищої освіти: галузь знань 22 “Охорона здоров’я”, спец. 227 “Фізична терапія, ерготерапія”] / Л. О. Вакуленко [та ін.] ; за заг. ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 372 с.