Спортивна медицина: підручник для студ. ЗВО / Л. Я.-Г. Шахліна [та ін.] ; за ред. проф. Л. Я.-Г. Шахліної ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : Олімпійська літ-ра, 2019. – 424 с.