Травматологія та ортопедія : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / за ред.: Голки Г. Г., Бур’янова О. А., Климовицько-го В. Г. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 432 с.