Міхеєнко, О. І. Загальна теорія здоров’я: навч. посіб. / О. І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2019. – 156 с.