Здоровий спосіб життя  : навч. посіб. для учнів проф.-тех. навч. закладів / О. О. Єжова ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Суми : Університетська книга, 2019. – 127 с.