Конференції

Науково-практичні семінари

Вебінар «Академічна доброчесність – Національний фармацевтичний університет».

Дата проведення: 21.10.2020 р. Спікерки вебінару доц. Волкова А.В. (зав. кафедри соціальної фармації) та доц. Гавриш Н.Б. (директор Наукової бібліотеки НФаУ) у своїх доповідях акцентували увагу на запровадженій у НФаУ системі забезпечення принципів академічної доброчесності як складової внутрішньої системи забезпечення якості.

Науково-практичний семінар «Культура цитування та запобігання випадків академічного плагіату»

Дата проведення : 24.04.2018 р. Доповідач – Директор Наукової бібліотеки, к. соц. комунікацій Н. Б. Гавриш. Висвітлювались питання академічної доброчесності, плагіату як виду академічного шахрайства. Особлива увага приділилася правилам оформлення посилань на цитовані джерела згідно Національного стандарту України та міжнародних стилів цитування