Науково-практична конференція. «Сучасна бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку».

Науково-практична інтернет-конференція «Сучасна бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку»

Термін проведення: 28-29 травня 2019 року

Реєстрація: до 01 травня 2019 року

Коло учасників: науковці, працівники бібліотек, викладачі навчальних закладів, аспіранти

Організатори конференції: Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету

Форма участі: дистанційна

Подальше розміщення: в Електронному архіві НФаУ

Рубрики:

 • Вектори трансформації бібліотеки
 • Бібліотеки у забезпеченні освітнього і наукового процесу ЗВО
 • Інформаційний супровід бібліотек наукометричних та бібліометричних досліджень
 • Створення і використання наукових електронних ресурсів
 • Принципи академічної доброчесності і бібліотеки ЗВО
 • Комунікативні on-line сервіси бібліотек
 • Компетенції та професійна компетентність бібліотечного фахівця
 • Рідкісні та цінні видання у фондах бібліотек
 • Соціо-культурна діяльність бібліотек ЗВО у формуванні особистості студента
 • Система управління якістю: розробка, впровадження та функціонування
 • Університетська бібліотека очима користувача

Робочі мови: українська, англійська.

Вимоги до оформлення доповідей :

Доповіді приймаються у форматі doc або docx. Обсяг доповіді – 3-12 сторінок. Формат – А 4. Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзац – 1,25. Поля: 2 см. Сторінки доповіді без нумерації. Вирівнювання тексту доповіді – по ширині. Назва доповіді – вирівнювання по центру.

На початку доповіді у верхньому правому кутку сторінки вказується індекс УДК.

Далі українською та англійською: назва доповіді; інформація про авторів у такому порядку: прізвище, ім’я, по батькові; вчений ступінь, посада; повна назва організації, місця роботи / навчання; анотація та ключові слова. Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14.

Список літератури наводиться в кінці доповіді. У тексті доповіді оформляються посилання на номер розташування джерела в списку літератури. Рисунки і таблиці мають бути пронумеровані відповідно до посилань на них у тексті доповіді.

Адреса оргкомітету

61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4,

Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету

Гавриш Наталія Борисівна (директор Наукової бібліотеки НФаУ)

тел. +380979700510, (0572) 65-88-91.

Рибак Юлія Анатоліївна (заступник директора Наукової бібліотеки НФаУ) (0572) 67-87-87.

Каїді Вікторія Валеріївна (вчений секретар Наукової бібліотеки НФаУ) (0572) 67-87-87.

098-3795451, Viber, Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *