Науково-практична конференція «Університетська бібліотека та інформаційні сервіси для науки та освіти»

Науково-практична інтернет-конференція «Університетська бібліотека та інформаційні сервіси для науки та освіти»

Термін проведення: 10 жовтня 2013 року

Реєстрація: до 1 жовтня 2013 р.

Коло учасників: науковці, працівники бібліотек, викладачі навчальних закладів, аспіранти

Організатори конференції: Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету

Форма участі: дистанційна

Подальше розміщення: в Електронному архіві НФаУ

Рубрики:

 • Бібліотека в інформаційному забезпеченні освіти та науки
 • Перспективні напрямки розвитку інформаційно-бібліотечної сфери
 • Маркетингові комунікації в бібліотеці
 • Менеджмент як інструмент вдосконалення роботи бібліотеки
 • Інтеграція університетів та бібліотек у відкритий доступ
 • Роль світових інформаційних баз даних у розвитку науки та освіти
 • Проблеми формування, обліку та доступу до електронних інформаційних ресурсів у сучасних бібліотеках
 • Форми роботи з сучасним читачем в традиційному та електронному середовищі
 • Сучасні форми міжбібліотечної взаємодії
 • Безперервна освіта кадрів та методи вдосконалення інформаційної культури працівників бібліотек
 • Робочі мови: українська, російська, англійська.
 • Вимоги до оформлення доповідей :
 • Доповіді приймаються у форматі doc або docx. Обсяг доповіді – 3-12 сторінок. Формат – А 4. Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзац – 1,25. Поля: 2 см. Сторінки доповіді без нумерації. Вирівнювання тексту доповіді – по ширині. Назва доповіді – вирівнювання по центру.
 • На початку доповіді у верхньому правому кутку сторінки вказується індекс УДК.
 • Далі українською англійською): назва доповіді; інформація про авторів у такому порядку: прізвище, ім’я, по батькові; вчений ступінь, посада; повна назва організації, місця роботи / навчання; анотація та ключові слова. Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14.
 • Список літератури наводиться в кінці доповіді. У тексті доповіді оформляються посилання на номер розташування джерела в списку літератури. Рисунки і таблиці мають бути пронумеровані відповідно до посилань на них у тексті доповіді.

Адреса оргкомітету

61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4,

Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету

Гавриш Наталія Борисівна (директор Наукової бібліотеки НФаУ)

тел. +380979700510, (0572) 65-88-91.

Рибак Юлія Анатоліївна (заступник директора Наукової бібліотеки НФаУ) (0572) 67-87-87.

Каїді Вікторія Валеріївна (вчений секретар Наукової бібліотеки НФаУ) (0572) 67-87-87.

098-3795451, Viber, Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *