Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Електронна колекція навчальних видань

Автореферати дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Автореферати дисертацій(Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського)

Праці вчених НФаУ

Бази даних у відкритому доступі

Періодичні видання


Перелік наукових фахових видань України

РЕЄСТР наукових фахових видань України (за галузями знань)

Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Українські журнали відкритого доступу

Зарубіжні журнали відкритого доступу

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

На допомогу студенту


Єдина картка читача

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Інформаційна культура

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Наукометрія


Web of Science

Scopus

ORCID

Google Scholar

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2020 рік

Події 2020 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаСписок учасників проекту «Єдина картка читача»

 1.    Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 2.    Харківський національний університет радіоелектроніки
 3.    Українська державна академія залізничного транспорту
 4.    Харківський національний медичний університет
 5.    Національний фармацевтичний університет
 6.    Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка
 7.    Харківський державний університет харчування та торгівлі
 8.    Українська інженерно-педагогічна академія
 9.    Харківська гуманітарно-педагогічна академія
 10.    Харківський інститут фінансів Українського державного університету та міжнародної торгівлі
 11.    Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 12.    Харківський національний аграрний університет імені В. Н. Докучаєва
 13.    Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
 14.    Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
 15.    Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
 16.    Харківська медична академія післядипломної освіти
 17.    Харківський національний економічний університет
 18.    Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
 19.    Національний університет цивільного захисту України
 20.    Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут"
 21.    Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 22.    Харківський національний університет внутрішніх справ
 23.    Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 24.    Харківський інститут банківської справи Університету банківської справинаціонального банку України
 25.    Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
 26.    Харківська державна академія культури