Зарубіжні журнали відкритого доступу

Назва журналу

Тематика

Journal of Health Policy Research (Ізраїль)

Фармація, техніка, медицина

KoreaMed Synapse (Корея)

Медицина, фармація

Наукові медичні матеріали, дослідницькі звіти, журнали (Німеччина)

Медицина, медична інформація

Advanced Drug Delivery Reviews

Система доставки ліків, медицина, ветеринарія

Current Drug Metabolism

Метаболізм ліків

Current Medicinal Chemistry

Медична хімія, дизайн лікарських препаратів

Current Drug Targets

Медична хімія, фармакологія молекулярних препаратів, клінічні дослідження ліків

Drug Delivery

Доставка лікарських засобів на молекулярному, клітинному та більш високому рівні.

Clinical Phytoscience. International Journal of Phytomedicine and Phytotherapy

Лікарські рослини, розробка сучасних фітотерапевтичних засобів

Drug Development and Industrial Pharmacy

Фармацевтичні дослідження та промислова фармація

International Journal of Pharmaceutics

Фармація, фізичні, хімічні, біологічні властивості ліків, вакцин, біологічних препаратів, їх розробка, виробництво та оцінка

European Journal of Pharmaceutical Sciences

Фармація, медична хімія, фармакологія, фармакокінетика, фармакодинаміка, фармацевтичний та біомедичний аналіз

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

Інноваційні дослідження з фармакології та біофармації

Journal of Controlled Release

Технологія доставки лікарських засобів, фізико-хімічні та біологічні властивості лікарських засобів, розробка та характеристика лікарських форм, механізми вивільнення, тестування

Expert Opinion on Biological Therapy 

Біологічна терапія

Expert Opinion on Drug Delivery

Доставка ліків, їх терапевтичне та клінічне застосування

Expert Opinion on Drug Discovery

Новітні технології в галузі створення лікарських засобів

Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology

Міжнародний журнал, що публікує статті з огляду всіх аспектів метаболізму та токсичності ліків

Expert Opinion on Drug Safety

Безпека лікарських засобів, клінічні дослідження проблем безпечності ліків

Expert Opinion on Emerging Drugs

Огляди та експертні висновки щодо препаратів, які з’являються на ринку, та їх потенційного впливу на терапію конкретних захворювань

Expert Opinion on Investigational Drugs

Лікарські засоби в доклінічній і ранній стадії розробки, експертні висновки щодо можливостей подальшого розвитку ліків

Expert Opinion on Pharmacotherapy

Біохімія, синтетичні сполуки, їх вплив на фармакотерапію конкретних захворювань

Expert Opinion on Therapeutic Patents

Фармацевтичні патенти, їх експертні оцінки

Expert Opinion on Therapeutic Targets

Молекулярна хімія та біологія, ліки

Indian Journal of Pharmaceutical Sciences

Фармація

International Journal of Clinical Pharmacy

Клінічна фармація, фармацевтична допомога, фармакотерапія, фармакоепеідеміологія, фармакоекономіка, клінічне застосування лікарських засобів та інші клінічні аспекти фармації

International Journal of Medical Science

Медичні науки

Journal оf Applied Pharmaceutical Research

Фармакологія, фармацевтична технологія, біофармація, косметичні технології, фармакокінетика, фармакотерапія, фармакогнозія

Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences

Фармація

Journal of Pharmacy Practice and Research

Фармація, геріатрична терапія та первинна медична допомога

Molecular Pharmaceutics

Система доставки ліків, фармація, хімія, біохімія

The Pharmaceutical Journal

Фармація

Pharmacognosy Communications

Лікарські рослини

Pharmacognosy Magazine

Фармакогнозія, фітохімія, фітофармакологія

Pharmacognosy Research

Лікарські рослини, фармакогностичні дослідження, фармакологічні оцінки, розробка та оцінка лікарських засобів

Pharmacognosy Review

Лікарські засоби рослинного походження, біотехнології, фармакогнозія

Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy

Фармакологія та фармакотерапія

Scientia Pharmaceutica

Фармація

Phytotherapy Research

Лікарські рослини, фармакологія, токсикологія, клінічне застосування трав і натуральних продуктів у медицині

Clinical and Translational Science

Клінічна фармакологія

CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology

Клінічна фармакологія, терапія

Pharmacology Research & Perspectives

Фармакологія

American Journal of Botany (AJB) 

Ботаніка

Biotechnology Journal

Біотехнології, біобезпека, біохімія, технічні науки

Journal of Biotechnology

Біотехнології

Научный журнал «Труды БГТУ» 

Хімічні технології, біотехнології, геоекологія; економіка та управління

Научный журнал «Биотехнология. Теория и практика» «Eurasian Journal of Applied Biotechnology»

Біотехнології