Правила користування бібліотекою

 1. Користувачами бібліотеки НФаУ є: студенти всіх форм навчання, магістри, аспіранти, професорсько-викладацький склад, інтерни, співробітники університету. Слухачі підготовчого відділення та абітурієнти мають право користуватися послугами бібліотеки тільки в читальних залах.
 2. Для запису в бібліотеку необхідно пред’явити студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення, дійсне в поточному році. Всі інші читачі обслуговуються тільки в читальному залі при наявності паспорту.
 3. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток, який надає право користування усіма підрозділами бібліотеки. Втрата читацького квитка не позбавляє читача від відповідальності за всі документи, що взяті під нього.
 4. Користувачі бібліотеки можуть одержати у тимчасове користування необхідні їм різноманітні за змістом та видом документи (на абонементах та в читальних залах), користуватися бібліотечно-бібліографічними та електронними інформаційними ресурсами, а також іншими видами послуг, що надає Бібліотека. Обслуговування користувачів на абонементі та в читальному залі можливе тільки при наявності читацького квитка бібліотеки з дійсним терміном використання.
 5. Енциклопедії та інші довідкові видання, рідкісні та цінні книги, а також документи, отримані по МБА, видаються тільки у читальний зал.
 6. Термін користування літературою із бібліотечного фонду:
  • студентами:
   • навчальною літературою (абонемент навчальної літератури) – 1 семестр або рік;
   • художньою (абонемент художньої літератури) – 1 місяць;
   • науковою та довідковою літературою лише в читальних залах – протягом робочого дня;
   • зарубіжною літературою, CD-ROM та DVD лише в читальному залі (відділ зарубіжної літератури та електронний читальний зал).
   • неопублікованими матеріалами (дисертаціями) лише в читальному залі за письмовим дозволом ректора НФаУ.
  • професорсько-викладацьким складом та співробітниками НФаУ:
   • навчальною, науковою та художньою літературою – 1 місяць.
   • документами, які отримані по МБА — 7-14 днів.
 7. На прохання користувача термін користування документами може бути продовжено, якщо на них нема попиту інших користувачів. Продовжити термін користування можна по телефону.
 8. Кількість виданих творів друку становить:
  • на абонементі (студентам) до 30 примірників навчальної літератури та 5-ти художньої;
  • в читальному залі одноразово до 5 книжок та журналів.
 9. Виносити з приміщення читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється.
 10. На абонементах та в читальному залі, де процес видачі-повернення літератури автоматизовано, факт видачі-повернення документів фіксується в електронному формулярі, в якому підпис користувача за отримані документи не передбачено

          У процесі видачі-повернення документів користувач повинен звірити отримані видання (факт видачі) з електронними записами у   формулярі.

          Користувач може через авторизацію перевірити свій електронний формуляр, який розміщено в електронному каталозі на сайті   бібліотеки: http://irbis.nuph.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HEAD&P21DBN=HEAD

         Примітка: Авторизацією є прізвище користувача українською мовою(логін) і номер читацького квитка (пароль).

Користувач має право:

 1. Розраховувати на оперативне, ввічливе, диференційне обслуговування. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.
 2. Безкоштовно користуватись основними бібліотечно-інформаційними послугами. Одержувати також додаткові платні послуги встановлені бібліотекою.
 3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки. Користуватись послугами Міжбібліотечного абонементу.
 4. Отримувати консультативну допомогу щодо бібліотечно-бібліографічних знань, навичок та вмінь самостійного користування бібліотекою, а також в пошуку інформації в автоматизованому режимі.
 5. Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

Користувач зобов’язаний:

 1. Під час запису до бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацьких документів. Якщо дані змінюються, вчасно попередити бібліотеку про зміни.
 2. Дбайливо ставитися до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати, не загинати сторінок. Дотримуватись правил використання не паперових носіїв інформації.
 3. При одержанні документів ретельно перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів, попередити про них бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач.
 4. Повертати документи не пізніше встановленого терміну. На літній період студенти повинні повернути до бібліотеки усі зафіксовані за ними у читацькому формулярі документи.
 5. Не виносити з приміщення бібліотеки не записані у читацькому формулярі документи.
 6. На літній період студенти повинні повернути до бібліотеки усі зафіксовані за ними у читацькому формулярі документи.
 7. У разі закінчення навчання у вузі або звільнення з навчального закладу повністю розрахуватись з бібліотекою, підписати обхідний лист з поміткою про відсутність заборгованості.

Відповідальність користувача:

 1. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або відшкодувати їх ринкову вартість. Вартість пошкоджених та втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості .
 2. За порушення Правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користування всіма пунктами видачі документів на термін до 6 місяців