Репозитарії ЗВО як складова Національного е-ресурсу академічних текстів

Науменко Ольга Миколаївна
Рибак Юлія Анатоліївна
Національний фармацевтичний університет

У статті розглядаються питання функціонування інституційних репозитаріїв ЗВО України та створення Національного репозитарію академічних текстів. Підкреслюється важливість ролі університетських бібліотек в процесі електронної наукової комунікації.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: повнотекстові ресурси, електронні ресурси бібліотек, інституційний репозитарій, НРАТ, відкритий доступ, DSpace.

Теоретичні аспекти впровадження Системи Управління Якості в практику роботи Наукової бібліотеки Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Бурлакова Валентина Іванівна
Хміль Ольга Олегівна
Мариніч Тетяна Іванівна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

У статті розглядаються питання сучасного стану проблем управління організацією загалом та, безпосередньо, бібліотечного менеджменту. Автори розкривають теоретичні та методико-технологічні позиції основ управління, а також практичне їх застосування на основі роботи бібліотеки НМАПО імені П. Л. Шупика з організації та підвищення ефективності системи управління.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова – управління, бібліотечний менеджмент, бібліотека НМАПО імені П. Л. Шупика

Хмарні технології та можливість їх використання у бібліотеках ЗВО

Васильєва Олена Павлівна
Національний фармацевтичний університет

У статті розглянуті питання визначення термінологічної бази «хмарних технологій», виявлені їх переваги та недоліки, розглянута можливість використання хмарних сховищ в бібліотеках. Наведено приклади ряду безкоштовних хмарних сховищ та сервісів, розглянуто можливості їх впровадження в бібліотеках для удосконалювання обслуговування сучасних користувачів.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: електронна бібліотека, електронне бібліотечне обслуговування, інтернет-технології, інтернет-сервіс, хмарні технології, хмарні сервіси, інформаційні послуги.

Формування персоналу сучасної бібліотеки ЗВО з позицій кадрового менеджменту

Тірон Маргарита Владиславівна
Національний фармацевтичний університет

В статті досліджено основні засади формування персоналу сучасної бібліотеки з позицій кадрового менеджменту.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: бібліотечний менеджмент, кадри, кадровий менеджмент, персонал.

Трансформація компетенцій працівників інфосфери в інформаційно-сервісному середовищі

Каїді Вікторія Валеріївна
Національний фармацевтичний університет

Досліджується вплив ІКТ на зміни в діяльності працівників інформаційної галузі, формування нових компетенцій та
знань; розглядаються основні напрямки змін в кадровій політиці закладів та зміна основних векторів освітніх програм в
інформаційно-комунікаційній галузі.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова:інфосфера, працівники інформаційної сфери, компетенції, електронні ресурси.

Морально-естетичне виховання здобувачів вищої освіти в освітньо-виховному просторі: досвід та сучасні тенденції.

Драган Роман Анатолійович
ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей»
Драган Лариса Миколаївна
Національний фармацевтичний університет

У статті порушено питання ролі морально-естетичного виховання у формуванні всебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця. Наведені приклади роботи в цьому напряму у Науковій бібліотеці НФаУ.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: заклади вищої освіти, морально-естетичне виховання, Наукова бібліотека, здобувачі
вищої освіти.

Внесок Наукової бібліотеки НФаУ в національно-патріотичне виховання здобувачів вищої освіти

Українська Світлана Миколаївна
Національний фармацевтичний університет

У статті підкреслюється важливість культурно-просвітницької та виховної діяльності бібліотек ЗВО та висвітлюється досвід роботи Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: Наукова бібліотека, культурно-просвітницька діяльність, виховна робота бібліотеки, загальнолюдські цінності, патріотичне виховання, культурно-освітній простір, освітнє виховання здобувачів вищої освіти.

Новий вектор партнерських відносин у консолідації дій бібліотеки та громади з питань цивільного захисту

Трохименко Галина Володимирівна
ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей»

Бібліотечна справа, як окрема галузь прикладної діяльності у сфері надання інформаційних і комунікативних послуг користувачам, на сучасному етапі свого розвитку переживає якісно нові зміни, пов’язані з адміністративно-територіальною реформою, новаціями у соціально-культурній сфері, системі освіти тощо. Бібліотека як соціальний інститут, покликаний оперативно реагувати на виклики часу і нові реалії життя, не повинна стояти осторонь цих процесів. Сьогодні, як ніколи, перед нашими закладами постало питання створення конкурентоспроможного інформаційного середовища, здатного задовольняти будь-які запити.

Переглянути повний текст доповіді

Соціокультурні ініціативи бібліотеки для промоції читання (досвід НБ ХНУРЕ)

Бараннік Світлана Сергіївна
Бондаренко Вікторія Олександрівна
Харківський національний університет радіоелектроніки

Просування читання та заохочення до відвідування бібліотеки у наш час відбувається за допомогою
різних засобів: ведення сторінок в соцмережах, організація виставок, тематичних заходів, зустрічей людей,
зацікавлених літературою та всебічне анонсування цих подій. У доповіді розглянута ця тема на прикладі
досвіду Наукової бібліотеки ХНУРЕ.

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: промоція, соціальні мережі, графічний контент, виставки, літературний клуб

Социокультурная деятельность библиотек вузов в формировании личности студентов

Гончарова Людмила Григорьевна
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля

Відображення практичного досвіду соціокультурної діяльності університетської бібліотеки

Переглянути повний текст доповіді

Ключові слова: соціокультурна діяльність бібліотек, формуванні особистості студента, диспут, поетичний вечір.